Terms of service

УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този уебсайт се управлява от Alluream Beauty. В целия сайт термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят за Alluream Beauty. Alluream Beauty предоставя този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни за вас на този сайт, и вие, потребителят, сте обвързани с приемането на всички условия, правила и бележки, изложени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате със следните правила и условия („Условия на услугата“, „Условия“), включително всички допълнителни условия и условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзки. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате с Общите условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава не трябва да влизате в уебсайта или да използвате някоя от услугите. Ако Общите условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също ще бъдат предмет на Общите условия. Можете да прегледате актуализираната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от Общите условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства от Shopify Inc. Те ни предоставят платформата за онлайн електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като използвате този сайт, вие декларирате, че сте най-малкото на пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетни във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни предоставили своето съгласие да позволите на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използва този сайт.

Не можете да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете, използвайки Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторски права).

Не трябва да предавате никакви червеи, вируси или код с разрушителен характер.

Неспазването или нарушаването на някое от тези Условия ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки, по каквато и да е причина, по всяко време.

Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени за съответствие или адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежите.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или засягат тези Условия.РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СРОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Не носим отговорност, ако информацията, налична на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без преди това да се консултирате с по-точна, пълна или навременна информация. Всяко разчитане на темата на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и се предоставя само за ваша справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.


РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Запазваме си правото да променим или прекратим Услугата (или която и да е част от съдържанието) по всяко време без предизвестие.

Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Определени продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и да подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата политика за връщане.

Положихме усилия да покажем цветовете и изображенията на нашите продукти в магазина с възможно най-висока точност на цветовете. Не можем да гарантираме, че мониторът на вашия компютър ще показва цветовете точно.

Запазваме си правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша собствена преценка. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ТАКУВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, използващи един и същ адрес за фактуриране и/или доставка.

В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с вас чрез имейл и/или адрес за фактуриране/телефонен номер, предоставени по време на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Приемате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт, използвана за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас, когато е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.


РАЗДЕЛ 7 - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които не наблюдаваме и върху които нямаме контрол или въвеждане.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до тези инструменти „както са“ и „както са налични“ без гаранции, декларации или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на инструменти, предоставени от трети страни.

Всяко използване на допълнителните инструменти, предлагани чрез сайта, е на ваш собствен риск и по преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които тези инструменти се предоставят от доставчика трета страна ( s).

В бъдеще може също да ви предложим нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.


РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали на трети страни.

Връзките на трети страни в този сайт могат да пренасочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никакви задължения или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било щети или вреди, свързани с придобиването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Оплаквания, искове, опасения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.


РАЗДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, НАБИРАНЕ И ДРУГИ ПОДАЧИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявления (напр., участие в конкурси) или без искане от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно, „коментари“), вие се съгласявате, че можем , по всяко време, без ограничения, редактирайте, копирайте, публикувайте, разпространявайте, превеждайте или по друг начин използвайте коментарите, които сте изпратили. Ние нямаме и няма да имаме задължение (1) да запазим поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за коментари; или (3) за да отговорите на коментари.

Ние можем, но не сме длъжни да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно, или да нарушаваме интелектуалната собственост на която и да е страна или Общите условия.

Приемате, че вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че вашите коментари не съдържат клеветнически или незаконни, обидни или нецензурни материали, нито съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да използвате друга нелегитимна самоличност или да подвеждате трета страна или нас относно произхода на вашите коментари. Вие сте изцяло отговорни за коментарите, които правите и тяхната точност. Ние не носим отговорност и не поемаме задължения по отношение на коментари, публикувани от вас или трета страна.РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето изпращане на лична информация през сайта се регулира от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

От време на време на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които може да са свързани с описание на продукти, цени, промоции, оферти, разходи за доставка на продукти, време за транспорт и наличност. Запазваме си правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили поръчката си).

Ние не поемаме задължение да актуализираме, коригираме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но без ограничение, информация за цените, освен ако се изисква от закона. Не трябва да се използва актуализирана спецификация или дата на актуализиране, приложена в Услугата или в който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или в който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

*Управление на мрежата*


РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, използването на сайта или неговото съдържание е забранено: (a) за каквито и да е незаконни цели; (б) да подканва други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушава всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила или местни наредби; (г) да наруши или да наруши нашите права или права върху интелектуална собственост на трета страна; (д) да тормози, злоупотребява, обижда, наранява, клевети, клевети, унижава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да представи невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг злонамерен код, който е или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който би могъл да компрометира функционалността или производителността на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други сайтове или Интернет; (з) да събира или проследява лична информация за други; (i) за генериране на спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други сайтове или Интернет. Запазваме си правото да спрем използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някой от елементите за забранена употреба.РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме и не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Приемате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време без предизвестие.

Изрично се съгласявате, че използването или възможността за използване на услугата е на ваш собствен риск.Услугата и всички продукти и услуги, предоставяни чрез услугата, се предоставят (освен изрично посочено от нас) „както са“ и „както са налични“ за ваша употреба, без каквито и да било изявления, гаранции или условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително всички косвени гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели на Alluream Beauty няма да носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди на всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загубени данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, в резултат на използването на която и да е от услугите или продуктите, закупени чрез услугата, или за всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всяка загуба или повреда на всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за възможността. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и обезвредите Mascoi и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензополучатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители от всякакви искове или изискване, включително разумни адвокатски хонорари, направено от трета страна поради или произтичащо от Ваше нарушение на Общите условия или документите, включени тук чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.


РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба на настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде ефективна в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита отделно от настоящите Общи условия, такова определяне няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че повече не желаете да използвате нашите услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете или се подозира, че не спазвате което и да е условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или можем съответно да ви откажем достъп до нашите услуги (или която и да е част от тях).


РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и политиките или правилата за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването от ваша страна на Услугата и заменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Всяко двусмислие в тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкува срещу редакционната група.


РАЗДЕЛ 18 - ЗАКОН

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, в които ви предоставяме услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със закона.


РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-новата версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, модифицираме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализациите и промените на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени.Ако продължите да използвате или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да било промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ Въпроси относно Условията за ползване трябва да бъдат изпратени на info@alluream.com УСЛОВИЯ НА УСЛУГА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Този сайт се управлява от Alluream красота. В целия сайт, понятията "ние", "нас" и "наш" се отнасят до Alluream красота. Alluream Beauty предлага този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни за Вас в този сайт, а вие, потребителят се под условие, че приемате всички срокове, условия, политики и забележки, изложено тук. Като посетите нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие участвате в нашето "Обслужване" и се съгласявате със следните правила и условия ( "Условия за ползване", "Условия"), включително всички допълнителни условия, и условия и политики, посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзки. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително и без ограничение на потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание. Моля, прочетете Условията за ползване внимателно преди достъпа или използването на нашия уебсайт. Чрез достъпа до или използването на част от сайта, вие се съгласявате с Условията за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия и условията на този договор, тогава не трябва да влезете в сайта или да използвате някоя от услугите. Ако за ползване на услугата се счита за оферта, а след това приемане се ограничава изрично до тези Условия за ползване. Всички нови функции, или инструменти, добавени към сегашната магазина също ще бъдат предмет на Условията за ползване на услугата. Може да се направи преглед на актуализираната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализира, промяна или подмяна на някоя част от Условията за ползване, като публикува актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате или достъп до уеб сайта след публикуването на промените е равнозначно на приемане на тези промени. Нашият магазин се хоства от Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, което ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги за вас.

Раздел 1 - онлайн магазин УСЛОВИЯ Чрез използването на този сайт, Вие декларирате, че сте най-малко на пълнолетие във вашия щат или област на пребиваване, или че сте на законова възраст във вашия щат или област на пребиваване и са ни дали си съгласен да се някой от вашите малки издръжка за да използвате този сайт. Не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неразрешена цел нито да, при използването на Услугата, в нарушение на всички закони във Вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторските права). Не трябва да предавате червеи, вируси или който и да е код от разрушително естество. Неспазването или нарушение на някое от тези условия ще доведат до незабавно прекратяване на вашите услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ Ние си запазваме правото да откаже услуга на никого, по някаква причина, по всяко време. Вие разбирате, че вашето съдържание (без да се включва информация за кредитни карти), могат да се прехвърлят некриптиран и включват: (а) предаване през различни мрежи; и (б) се променя, за да съответства или адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта е винаги шифрова по време на прехвърляне чрез мрежите. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или ползвате някоя част от Услугата, използването на услугата, или достъп до Услугата или контакт на сайта, чрез който се предоставя услугата, без изричното писмено разрешение от нас. Заглавията, използвани в това споразумение са включени само за улеснение и не ограничават или да засегнат настоящите Общи условия.

Раздел 3 - пълнотата, точността и ВРЕМЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ Ние не сме отговорни, ако на този сайт информация не е точна, пълна или актуална. Материалите в този сайт се предоставя само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без първо да се консултирате по-точна, пълна или навременна информация. Всеки разчита на предмета на този сайт е на свой собствен риск. Този сайт може да съдържа определен историческа информация. Историческите данни не е задължително ток, а е предоставена само ваше сведение. Ние си запазваме правото да променя съдържанието на този сайт по всяко време, но няма задължение да актуализира информацията на сайта ни. Вие се съгласявате, че тя е Ваша отговорност е да промени монитора на нашия сайт.


РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Запазваме си правото да променим или прекратим Услугата (или която и да е част от съдържанието) по всяко време без предизвестие.

Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Определени продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и да подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата политика за връщане.

Положихме усилия да покажем цветовете и изображенията на нашите продукти в магазина с възможно най-висока точност на цветовете. Не можем да гарантираме, че мониторът на вашия компютър ще показва цветовете точно.

Запазваме си правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша собствена преценка. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ТАКУВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, използващи един и същ адрес за фактуриране и/или доставка.

В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с вас чрез имейл и/или адрес за фактуриране/телефонен номер, предоставени по време на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Приемате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт, използвана за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас, когато е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.


РАЗДЕЛ 7 - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които не наблюдаваме и върху които нямаме контрол или въвеждане.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до тези инструменти „както са“ и „както са налични“ без гаранции, декларации или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на инструменти, предоставени от трети страни.

Всяко използване на допълнителните инструменти, предлагани чрез сайта, е на ваш собствен риск и по преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които тези инструменти се предоставят от доставчика трета страна ( s).

В бъдеще може също да ви предложим нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.


РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали на трети страни.

Връзките на трети страни в този сайт могат да пренасочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никакви задължения или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било щети или вреди, свързани с придобиването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Оплаквания, искове, опасения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.


РАЗДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, НАБИРАНЕ И ДРУГИ ПОДАЧИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (напр. участие в конкурси) или без искане от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл , по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме или по друг начин да използваме коментарите, които сте изпратили. Ние нямаме и няма да имаме задължение (1) да запазим поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за коментари; или (3) за да отговорите на коментари.

Ние можем, но не сме длъжни да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно, или да нарушаваме интелектуалната собственост на която и да е страна или Общите условия.

Приемате, че вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че вашите коментари не съдържат клеветнически или незаконни, обидни или нецензурни материали, нито съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да използвате друга нелегитимна самоличност или да подвеждате трета страна или нас относно произхода на вашите коментари. Вие сте изцяло отговорни за коментарите, които правите и тяхната точност. Ние не носим отговорност и не поемаме задължения по отношение на коментари, публикувани от вас или трета страна.РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето изпращане на лична информация през сайта се регулира от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

От време на време на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които може да са свързани с описание на продукти, цени, промоции, оферти, разходи за доставка на продукти, време за транспорт и наличност. Запазваме си правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили поръчката си).

Ние не поемаме задължение да актуализираме, коригираме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но без ограничение, информация за цените, освен ако се изисква от закона. Не трябва да се използва актуализирана спецификация или дата на актуализиране, приложена в Услугата или в който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или в който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

*Управление на мрежата*

Този уебсайт се управлява от испанската компания Nexus Media S.L.


РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, използването на сайта или неговото съдържание е забранено: (a) за каквито и да е незаконни цели; (б) да подканва други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушава всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила или местни наредби; (г) да наруши или да наруши нашите права или права върху интелектуална собственост на трета страна; (д) да тормози, злоупотребява, обижда, наранява, клевети, клевети, унижава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да представи невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг злонамерен код, който е или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който би могъл да компрометира функционалността или производителността на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други сайтове или Интернет; (з) да събира или проследява лична информация за други; (i) за генериране на спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други сайтове или Интернет. Запазваме си правото да спрем използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някой от елементите за забранена употреба.РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме и не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Приемате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време без предизвестие.

Изрично се съгласявате, че използването или възможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставяни чрез услугата, се предоставят (освен изрично посочено от нас) „както са“ и „както са налични“ за ваша употреба, без каквито и да било изявления, гаранции или условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително всички косвени гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели на Alluream Beauty няма да носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди на всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загубени данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, в резултат на използването на която и да е от услугите или продуктите, закупени чрез услугата, или за всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всяка загуба или повреда на всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за възможността. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и обезвредите Mascoi и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензополучатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители от всякакви искове или изискване, включително разумни адвокатски хонорари, направено от трета страна поради или произтичащо от Ваше нарушение на Общите условия или документите, включени тук чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.


РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба на настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде ефективна в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита отделно от настоящите Общи условия, такова определяне няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че повече не желаете да използвате нашите услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете или се подозира, че не спазвате което и да е условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или можем съответно да ви откажем достъп до нашите услуги (или която и да е част от тях).


РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и политиките или правилата за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването от ваша страна на Услугата и заменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Всяко двусмислие в тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкува срещу редакционната група.


РАЗДЕЛ 18 - ЗАКОН

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, в които ви предоставяме услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със закона.


РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-новата версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, модифицираме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализациите и промените на нашия уебсайт.Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да било промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

 

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпросите относно Общите условия трябва да се изпращат на info@alluream.com

 

УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този уебсайт се управлява от Alluream Beauty. В целия сайт термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят за Alluream Beauty. Alluream Beauty предоставя този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни за вас на този сайт, и вие, потребителят, сте обвързани с приемането на всички условия, правила и бележки, изложени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате със следните правила и условия („Условия на услугата“, „Условия“), включително всички допълнителни условия и условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзки. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате с Общите условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава не трябва да влизате в уебсайта или да използвате някоя от услугите. Ако Общите условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също ще бъдат предмет на Общите условия. Можете да прегледате актуализираната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от Общите условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства от Shopify Inc. Те ни предоставят платформата за онлайн електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като използвате този сайт, вие декларирате, че сте най-малкото на пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетни във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни предоставили своето съгласие да позволите на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използва този сайт.

Не можете да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете, използвайки Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторски права).

Не трябва да предавате никакви червеи, вируси или код с разрушителен характер.

Неспазването или нарушаването на някое от тези Условия ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки, по каквато и да е причина, по всяко време.

Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени за съответствие или адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежите.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или засягат тези Условия.РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СРОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Не носим отговорност, ако информацията, налична на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без преди това да се консултирате с по-точна, пълна или навременна информация. Всяко разчитане на темата на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и се предоставя само за ваша справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт.Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.


РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Запазваме си правото да променим или прекратим Услугата (или която и да е част от съдържанието) по всяко време без предизвестие.

Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Определени продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и да подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата политика за връщане.

Положихме усилия да покажем цветовете и изображенията на нашите продукти в магазина с възможно най-висока точност на цветовете. Не можем да гарантираме, че мониторът на вашия компютър ще показва цветовете точно.

Запазваме си правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша собствена преценка. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ТАКУВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, използващи един и същ адрес за фактуриране и/или доставка.

В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с вас чрез имейл и/или адрес за фактуриране/телефонен номер, предоставени по време на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Приемате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт, използвана за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас, когато е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.


РАЗДЕЛ 7 - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които не наблюдаваме и върху които нямаме контрол или въвеждане.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до тези инструменти „както са“ и „както са налични“ без гаранции, декларации или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на инструменти, предоставени от трети страни.

Всяко използване на допълнителните инструменти, предлагани чрез сайта, е на ваш собствен риск и по преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които тези инструменти се предоставят от доставчика трета страна ( s).

В бъдеще може също да ви предложим нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.


РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали на трети страни.

Връзките на трети страни в този сайт могат да пренасочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никакви задължения или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било щети или вреди, свързани с придобиването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция.Оплаквания, искове, опасения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.


РАЗДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, НАБИРАНЕ И ДРУГИ ПОДАЧИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (напр. участие в конкурси) или без искане от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл , по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме или по друг начин да използваме коментарите, които сте изпратили. Ние нямаме и няма да имаме задължение (1) да запазим поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за коментари; или (3) за да отговорите на коментари.

Ние можем, но не сме длъжни да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно, или да нарушаваме интелектуалната собственост на която и да е страна или Общите условия.

Приемате, че вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че вашите коментари не съдържат клеветнически или незаконни, обидни или нецензурни материали, нито съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да използвате друга нелегитимна самоличност или да подвеждате трета страна или нас относно произхода на вашите коментари. Вие сте изцяло отговорни за коментарите, които правите и тяхната точност. Ние не носим отговорност и не поемаме задължения по отношение на коментари, публикувани от вас или трета страна.РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето изпращане на лична информация през сайта се регулира от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

От време на време на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които може да са свързани с описание на продукти, цени, промоции, оферти, разходи за доставка на продукти, време за транспорт и наличност. Запазваме си правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили поръчката си).

Ние не поемаме задължение да актуализираме, коригираме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но без ограничение, информация за цените, освен ако се изисква от закона. Не трябва да се използва актуализирана спецификация или дата на актуализиране, приложена в Услугата или в който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или в който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, използването на сайта или неговото съдържание е забранено: (a) за каквито и да е незаконни цели; (б) да подканва други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушава всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила или местни наредби; (г) да наруши или да наруши нашите права или права върху интелектуална собственост на трета страна; (д) да тормози, злоупотребява, обижда, наранява, клевети, клевети, унижава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да представи невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг злонамерен код, който е или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който би могъл да компрометира функционалността или производителността на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други сайтове или Интернет; (з) да събира или проследява лична информация за други; (i) за генериране на спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други сайтове или Интернет. Запазваме си правото да спрем използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някой от елементите за забранена употреба.РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме и не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Приемате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време без предизвестие.

Изрично се съгласявате, че използването или възможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставяни чрез услугата, се предоставят (освен изрично посочено от нас) „както са“ и „както са налични“ за ваша употреба, без каквито и да било изявления, гаранции или условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително всички косвени гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели на Alluream Beauty няма да носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди на всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загубени данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, в резултат на използването на която и да е от услугите или продуктите, закупени чрез услугата, или за всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всяка загуба или повреда на всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за възможността. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и обезвредите Mascoi и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензополучатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители от всякакви искове или изискване, включително разумни адвокатски хонорари, направено от трета страна поради или произтичащо от Ваше нарушение на Общите условия или документите, включени тук чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.


РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба на настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде ефективна в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита отделно от настоящите Общи условия, такова определяне няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че повече не желаете да използвате нашите услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете или се подозира, че не спазвате което и да е условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или можем съответно да ви откажем достъп до нашите услуги (или която и да е част от тях).


РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и политиките или правилата за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването от ваша страна на Услугата и заменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Всяко двусмислие в тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкува срещу редакционната група.


РАЗДЕЛ 18 - ЗАКОН

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, в които ви предоставяме услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със закона.


РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-новата версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, модифицираме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализациите и промените на нашия уебсайт.Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да било промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

 

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпросите относно Общите условия трябва да се изпращат на info@alluream.com

.