Skip to product information
1 of 11

🔴Only 9 left in stock

Tablet za crtanje sa Magic Led™

Tablet za crtanje sa Magic Led™

Regular price $49.95 USD
Regular price $100.00 USD Sale price $49.95 USD
Sale Sold out
Veličina
  • Crafted With Love
  • Free Returns
  • 12,500 Reviews

Kreativnost bez granica!

Sada s našim tabletom za crtanje s Led Mágica™ možete pustiti djeci da prave linije bez da izgrebu sve stvari, uživajte u njegovom zdravom, elegantnem i otporan dizajn.

Čarobno, linije se mogu vizualizirati samo svjetlošću olovke, dok će svaka nova linija imati više svjetline od prethodne, čineći upečatljive crteže.


Tintilo magično blijedi nakon 40 minuta, ostavljajući tabletu novim izgledom i čistim površinama.

Pobudite dječju kreativnost dok crtate prekrasne slike bez opasnosti od ogrebotina namještaja ili zidova.


Paket uključuje:

-1x Tablet za crtanje sa Magic Led™
View full details

Elevate the decoration of your house to the next level.

Transform your living space with The Bulldog Butler. It combines style and function to create a beautiful and practical addition to your home. Made from high-quality materials, it's durable and built to last