Tingimused

TEENUSETINGIMUSED


ÜLDTEAVE

Seda veebisaiti haldab Alluream Beauty. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" Alluream Beautyle. Alluream Beauty pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellel saidil teile saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid, ning teie, kasutaja, tingimuseks on, et nõustute kõigi siin sätestatud tingimuste, eeskirjade ja teadetega.

Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes osalete meie "Teenuses" ja nõustute järgmiste tingimustega ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas mis tahes lisatingimustega ja tingimused ja eeskirjad, millele siin viidatakse ja/või on saadaval hüperlinkide kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, tarnijad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.

Palun lugege enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute teenusetingimustega. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohiks te veebisaidile siseneda ega ühtegi teenust kasutada. Kui teenusetingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.

Kõigile praegusele poele lisatud uutele funktsioonidele või tööriistadele kehtivad samuti teenusetingimused. Sellel lehel saate teenusetingimuste uuendatud versiooni igal ajal üle vaadata. Jätame endale õiguse värskendada, muuta või asendada teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poodi haldab Shopify Inc. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa.1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED

Seda saiti kasutades kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete meile andnud nõustute lubama kõigil teie alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.

Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel ega teenust kasutades rikkuda ühtegi oma jurisdiktsiooni seadust (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).

Te ei tohi edastada mingeid usse, viiruseid ega hävitavat koodi.

Nende tingimuste mittejärgimine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.2. JAOTIS – ÜLDTINGIMUSED

Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest kellelegi, mis tahes põhjusel ja igal ajal.

Te mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrkude kaudu edastamisel alati krüpteeritud.

Nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele ega kontaktisikutele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta neid tingimusi.3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA AEGALASUS

Me ei vastuta, kui sellel saidil saadaolev teave ei ole täpne, täielik või ajakohane.Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma täpsema, täielikuma või õigeaegsema teabega tutvumata. Selle saidi teemale tuginemine on teie enda riisikol. .

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei pruugi olla ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidil muudatusi.


4. JAOTIS – TEENUSE MUUDATUSED JA HINNAD

Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.

Jätame endale õiguse teenust (või sisu mis tahes osa) igal ajal ilma ette teatamata muuta või selle pakkumine katkestada.

Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.5. JAOTIS – TOOTED VÕI TEENUSED (vajadusel)

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Neid tooteid või teenuseid võib olla piiratud koguses ja neid saab tagastada või ümber vahetada ainult meie tagastuspoliitika kohaselt.

Oleme püüdnud oma toodete värve ja pilte poes näidata võimalikult suure värvitäpsusega. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitor kuvab värve täpselt.

Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste kogust. Kõiki tootekirjeldusi või toodete hindu võidakse igal ajal ette teatamata muuta meie äranägemisel. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote- või teenusepakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.

Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse.6. JAOTIS – ARVELDAMISE TÄPSUS JA KONTOTEAVE

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ühe inimese, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi.

Juhul, kui teeme tellimust või tühistame tellimuse, võime proovida teid teavitada, võttes teiega ühendust tellimuse esitamise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbri kaudu. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.

Nõustute esitama kehtiva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe, mida kasutatakse kõigi meie poes tehtud ostude puhul. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks vaadake meie tagastuspoliitikat.


7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmanda osapoole tööriistadele, mida me ei jälgi ja mille üle meil puudub kontroll või sisend.

Tunnistate ja nõustute, et pakume neile tööriistadele juurdepääsu "nagu need on" ja "nagu on saadaval" ilma igasuguste garantiide, kinnituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta.Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud kolmandate isikute pakutavate tööriistade kasutamisega

Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub teie enda riisikol ja äranägemisel ning peaksite veenduma, et olete tuttav tingimustega, mille alusel neid tööriistu kolmandast osapoolest pakkuja pakub, ja kinnitate need. s).

Võime teile tulevikus ka veebisaidi kaudu pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone (sh uute tööriistade ja ressursside käivitamine). Nendele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti need teenusetingimused.


8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmanda osapoole materjale.

Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad suunata ümber kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning ei garanteeri ega vastuta kolmandate isikute materjalide või veebisaitide või kolmandate isikute materjalide, toodete või teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu omandamise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on seotud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne mis tahes tehingu sooritamist vaadake hoolikalt läbi kolmandate osapoolte eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid. Kaebused, pretensioonid, mured või küsimused seoses kolmandate osapoolte toodetega tuleks suunata kolmandale osapoolele.


9. JAOTIS – KASUTAJA KOMMENTAARID, VÄRBAMINE JA MUUD ESITAMISED

Kui esitate meie nõudmisel teatud konkreetsed esildised (nt konkurssidel osalemine) või ilma meiepoolse taotluseta, esitate loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale veebis või e-posti teel. , posti teel või muul viisil (koos „kommentaarid“), nõustute, et võime teie esitatud kommentaare igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida või muul viisil kasutada. Meil ei ole ega tule ka kohustust (1) hoida kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksta hüvitist kommentaaride eest; või (3) kommentaaridele vastamiseks.

Me võime, kuid meil pole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mida peame ebaseaduslikuks, solvavaks, ähvardavaks, laimavaks, laimavaks, pornograafiliseks, nilbeks või muul viisil taunitavaks või mis rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või Teenusetingimused.

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, privaatsust, isikupära ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute sellega, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviiruseid või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, kasutada mis tahes muud mitteseaduslikku identiteeti ega eksitada ühtegi kolmandat osapoolt ega meid oma kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei vastuta ega võta endale mingeid kohustusi teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.10. JAOTIS – ISIKUANDMED

Teie isikuandmete esitamist saidi kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks.11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAjätmised

Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toote saatmiskulude, transiidiaja ja kättesaadavus.Jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist)

Me ei võta endale kohustust uuendada, parandada või täpsustada teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil rakendatud värskendatud spetsifikatsioone ega värskenduskuupäeva ei tohiks pidada näitamaks, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

*Veebi haldamine*

Seda veebisaiti haldab Hispaania ettevõte Nexus Media S.L.


12. JAOTIS – KEELATUD KASUTUSED

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on saidi või selle sisu kasutamine keelatud: (a) mis tahes ebaseaduslikel eesmärkidel; (b) kutsuda teisi sooritama ebaseaduslikke tegusid või neis osalema; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie või mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muu pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis võib kahjustada teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude saitide või Interneti funktsionaalsust või toimivust; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti, andmepüügi, pharmi, ettekäände, ämbliku, roomamise või kraapi loomiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude saitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse peatada teie teenuse või mis tahes seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusobjektide rikkumise tõttu.13. JAOTIS – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG

Me ei garanteeri ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Nõustute, et võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma ette teatamata tühistada.

Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või saate seda kasutada omal vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) pakutakse teile kasutamiseks "nagu on" ja "nagu on saadaval", ilma mis tahes otsese või kaudse kinnituseta, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise kohta.

Mingil juhul ei vastuta Alluream Beauty meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eri- või kaudsete kahjude eest. mis tahes liiki, sealhulgas (piiranguteta) saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, kaotatud andmed, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul (sealhulgas hooletusest), rangel vastutusel või muul viisil kasutamise tagajärjel. mis tahes teenuse või teenuse kaudu ostetud teenuste või toodete kohta või mis tahes muu nõude, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või väljajätmised või mis tahes laadi, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tõttu, isegi kui selle võimalusest teavitatakse, kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba välistamist või piiranguid. Sellistes osariikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud kaudsete või juhuslike kahjude eest seadusega lubatud maksimummääraga.14. JAOTIS – HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja kahjutuks tegema Mascoi ja meie vanemate, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, ametnike, direktorite, agentide, töövõtjate, litsentsisaajate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, praktikantide ja töötajate mis tahes nõuete eest. või nõuda, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tahes kolmanda osapoole tehtud teenusetingimuste või siia viitena lisatud dokumentide rikkumise või mis tahes seaduse või mis tahes kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.


15. JAOTIS – JAGAVUS

Juhul, kui mõni nende teenusetingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on selline säte sellegipoolest kehtiv kohaldatava seadusega lubatud täies ulatuses ja jõustamatu osa loetakse nendest teenusetingimustest eraldatav, ei mõjuta selline otsus ülejäänud sätete kehtivust ega jõustatavust.16. JAOTIS – LÕPETAMINE

Poolte kohustused ja kohustused, mis on võetud enne lõpetamise kuupäeva, jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist kõigil eesmärkidel.

Need teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie neid ei lõpeta. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui te lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui te meie hinnangul ei täida või kahtlustatakse, et te ei täida käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te jääte vastutavaks. kõigi tasumisele kuuluvate summade kohta kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võime seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).


17. JAOTIS – TÄIELIK LEPING

Meie suutmatus kasutada või jõustada nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist.

Need teenusetingimused ja meie poolt sellel saidil või teenusega seotud poliitikad või kasutusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist ning asendavad kõik eelnevad või samaaegsed lepingud, suhtlused ja ettepanekud, olgu need suulised või kirjalikud, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).

Käesolevate teenusetingimuste tõlgendamise ebaselgusi ei tõlgendata toimetusrühma vastu.


18. JAOTIS – SEADUS

Neid teenusetingimusi ja kõiki eraldiseisvaid lepinguid, mille alusel me teile teenuseid pakume, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt seadusele


JAOTIS 19 – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUDATUSED

Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni.

Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades värskendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti regulaarselt muudatuste osas kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 

20. JAOTIS – KONTAKTANDMED

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleb saata aadressile info@alluream.com

.