Regulamin

WARUNKI USŁUGI


INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Alluream Beauty. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Alluream Beauty. Alluream Beauty udostępnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie na tej stronie, a Ty, jako użytkownik, jesteś uzależniony od zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się na następujące warunki („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym wszelkie dodatkowe warunki i warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub twórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na Warunki świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. W przypadku uznania Warunków świadczenia usług za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Zaktualizowaną wersję Warunków świadczenia usług możesz sprawdzić w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i przekazałeś nam swoje zgoda na umożliwienie korzystania z tej witryny którejkolwiek z nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Nieprzestrzeganie lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, z dowolnego powodu, w dowolnym czasie.

Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania lub dostosowania do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Tytuły użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne.Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani ich używać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego zapoznania się z dokładniejszymi, kompletnymi lub aktualnymi informacjami Wszelkie poleganie na temacie tej witryny odbywa się na własne ryzyko .

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.


SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej części treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być w ograniczonych ilościach i podlegać zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy starań, aby kolory i zdjęcia naszych produktów były prezentowane w sklepie z najwyższą możliwą dokładnością kolorystyczną. Nie możemy zagwarantować, że monitor komputera będzie wyświetlał kolory dokładnie.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta produktów lub usług złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Serwisie zostaną poprawione.SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZENIA I INFORMACJE O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki.

W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie używane do wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy i nad którymi nie mamy kontroli ani danych wejściowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z narzędzi dostarczonych przez osoby trzecie

Jakiekolwiek korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których te narzędzia są dostarczane przez zewnętrznego dostawcę ( s).

Możemy również oferować Ci nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny w przyszłości (w tym uruchomienie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.


SEKCJA 8 - LINKI DO OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki osób trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z nabyciem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.


SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, REKRUTACJA I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli, na naszą prośbę, prześlesz określone zgłoszenia (np. udział w konkursach) lub bez naszej prośby, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną , pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć lub w inny sposób wykorzystywać przesłane przez Ciebie komentarze. Nie mamy i nie będziemy mieć żadnego obowiązku (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić rekompensatę za komentarze; lub (3) aby odpowiedzieć na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uważamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub Regulamin.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie zawierają oszczerczych lub nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, używać innej nieuzasadnionej tożsamości ani wprowadzać w błąd jakiejkolwiek osoby trzeciej lub nas co do pochodzenia swoich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań w odniesieniu do komentarzy publikowanych przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem witryny podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą być związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki produktów, czasem tranzytu i dostępność.Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia)

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna zaktualizowana specyfikacja ani data aktualizacji zastosowana w Usłudze lub w jakiejkolwiek powiązanej witrynie nie powinny być traktowane jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub w dowolnej powiązanej witrynie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

*Zarządzanie siecią*

Ta strona jest zarządzana przez hiszpańską firmę Nexus Media S.L.


SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, korzystanie z witryny lub jej zawartości jest zabronione: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub rozporządzeń lokalnych; (d) w celu naruszenia lub naruszenia praw własności intelektualnej naszej lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego złośliwego kodu, który jest lub może być używany w jakikolwiek sposób, który mógłby zagrozić funkcjonalności lub wydajności Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) w celu generowania spamu, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych elementów użytkowania.PUNKT 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub możliwość korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku Alluream Beauty nasi dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, w wyniku użytkowania jakichkolwiek usług lub produktów zakupionych za pośrednictwem usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia wszelkiego rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet po poinformowaniu o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie W przypadku odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Mascoi oraz jej rodziców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjobiorców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądania, w tym uzasadnionego honorarium adwokackiego, dokonanego przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającego z naruszenia przez użytkownika Warunków świadczenia usług lub dokumentów włączonych do niniejszego dokumentu przez odniesienie, lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.


SEKCJA 15 - PODZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko skuteczne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeżeli w naszym osądzie nie przestrzegasz któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług lub jesteś podejrzewany o ich nieprzestrzeganie, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy odpowiednio odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).


SEKCJA 17 - KOMPLETNA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść grupy redakcyjnej.


SEKCJA 18 - PRAWO

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, w których świadczymy usługi dla Ciebie, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem


PUNKT 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI

Na tej stronie możesz w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez opublikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać na adres info@alluream.com

.