Zásady ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré máme.

Budete vyzvaní, aby ste uviedli svoje meno, adresu a e-mailovú adresu.

Keď si prezeráte náš obchod, automaticky dostávame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača

s cieľom poskytnúť nám informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa viac o vašom prehliadači a operačnom systéme.

E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách2. ČASŤ – SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, vytvorenie objednávky, vybavenie zásielky alebo vrátenie tovaru, znamená to, že súhlasíte so zhromažďovaním a používaním iba z tohto konkrétneho dôvodu .

Ak vás požiadame o vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako je marketing, požiadame vás priamo o váš výslovný súhlas alebo vám dáme možnosť odmietnuť.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak zmeníte názor po tom, čo ste súhlasili, môžete svoj súhlas s tým, že vás budeme kontaktovať v súvislosti so zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním vašich informácií, kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete na adrese info@Alluream .com.


ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše zmluvné podmienky.ČASŤ 4 – SHOPIFY

Náš obchod prevádzkuje spoločnosť Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska údajov Shopify, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Vaše údaje sú uložené na zabezpečenom serveri za firewallom.

Platba:

Ak si na dokončenie nákupu vyberiete priamu platobnú bránu, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaný prostredníctvom štandardu zabezpečenia údajov platobných kariet (PCI-DSS). Údaje o vašich nákupných transakciách sú uložené iba v rozsahu potrebnom na dokončenie nákupnej transakcie. Po dokončení sa informácie o nákupnej transakcii vymažú.

Všetky brány pre priame platby dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ako ich uvádza Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.

Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie informácií o kreditných kartách obchodmi a ich poskytovateľmi služieb.

Pre lepší prehľad si tiež môžete prečítať Zmluvné podmienky služby Shopify tu alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tu.ČASŤ 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa informácií, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

Týmto poskytovateľom odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako sa bude nakladať s vašimi osobnými údajmi.

Pamätajte najmä na to, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať alebo mať zariadenia v inej jurisdikcii ako vy alebo my.Ak teda chcete pokračovať v transakcii zahŕňajúcej služby poskytovateľa tretej strany, vaše informácie môžu podliehať zákonom jurisdikcie (jurisdikcie), v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú

Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vašu transakciu spracováva platobná brána so sídlom v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité na dokončenie transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa zákonov Spojených štátov amerických, vrátane Patriot Act.

Akonáhle opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo presmerujete na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky našej webovej lokality.

Odkazy

Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžete byť presmerovaní z našej stránky. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov.ČASŤ 6 – ZABEZPEČENIE

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zaistili, že nedôjde k nevhodnej strate, zneužitiu, prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie štandardy akceptované v odvetví.
ODDIEL 7 – VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť v štáte alebo provincii vášho bydliska, alebo že ste plnoletí vo vašom štáte alebo provincii bydliska a že ste nám poskytli svoje súhlas s tým, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.ODDIEL 8 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste si boli vedomí toho, aké informácie zhromažďujeme, ako a za akých okolností ich používame a/alebo zverejňujeme.

Ak bude náš obchod získaný alebo zlúčený s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.ODDIEL 9 – SMS MARKETING A OZNÁMENIA

Prihlásením sa na odber upozornení súhlasíte s prijímaním správ a aktualizácií na telefónne číslo, ktoré ste zadali. Súhlas nie je podmienkou kúpy. Ak chcete zastaviť prijímanie upozornení, odpovedzte STOP. Ak chcete získať pomoc, odpovedzte na HELP. Môžu sa účtovať nejaké poplatky

 

ODDIEL 10 –  KONVERZIA MENY

Používaním našej webovej stránky súhlasíte (návštevník) s tým, že umožníte tretím stranám spracovať vašu IP adresu za účelom určenia vašej polohy na účely konverzie meny. Súhlasíte tiež s uložením tejto meny v súbore cookie relácie vo vašom prehliadači (dočasný súbor cookie, ktorý sa automaticky odstráni, keď zatvoríte prehliadač). Robíme to preto, aby vybratá mena zostala vybratá a konzistentná pri prehliadaní našej webovej stránky, aby sa ceny dali previesť na miestnu menu (návštevníka).

 

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak chcete: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov info@Alluream.com

 

Alluream Beauty Co.