Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR


ALLMÄN INFORMATION

Denna webbplats drivs av Alluream Beauty. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Alluream Beauty. Alluream Beauty tillhandahåller den här webbplatsen, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga för dig på denna webbplats, och du, användaren, är villkorad av att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "Tjänst" och godkänner följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal bör du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av tjänsterna. Om användarvillkoren anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den uppdaterade versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKER

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig ålder i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och har gett oss din samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Underlåtenhet att följa eller brott mot något av dessa villkor kommer att resultera i omedelbart uppsägning av dina tjänster.AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, av vilken anledning som helst, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med eller anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring via nätverken.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Titlarna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa Villkor.AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakt, fullständig eller aktuell information. All tillit till ämnet för denna webbplats sker på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Den historiska informationen är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår sida.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del av innehållet) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att visa färgerna och bilderna på våra produkter, i butiken, med högsta möjliga färgnoggrannhet. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.AVSNITT 6 - FAKTURERINGSNOGHET OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress.

I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation som används för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRA VERKTYG

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar och som vi inte har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till dessa verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg som tillhandahålls av tredje part.

All användning du använder av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren enligt vilka dessa verktyg tillhandahålls av tredje parts leverantör( s).

Vi kan också erbjuda dig nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredje parts länkar på denna webbplats kan omdirigera till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och garanterar inte och kommer inte att ha några skyldigheter eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till förvärv eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som utförs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.


AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, REKRYTERING OCH ANDRA BILDTAGNINGAR

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex., deltagande i tävlingar) eller utan en begäran från oss skickar du in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "kommentarer"), samtycker du till att vi får , när som helst, utan begränsningar, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda kommentarer du har skickat. Vi har inte och kommer inte att ha någon skyldighet (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränka någon parts immateriella rättigheter eller användarvillkoren.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, använda någon annan icke-legitim identitet eller vilseleda någon tredje part eller oss om ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi är inte ansvariga och påtar oss inga skyldigheter med avseende på kommentarer som du eller någon tredje part postar.AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via webbplatsen styrs av vår integritetspolicy. För att se vår sekretesspolicy.AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Då och då kan det finnas information på vår webbplats eller på Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan vara relaterade till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi påtar oss ingen skyldighet att uppdatera, korrigera eller förtydliga information om tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen uppdaterad specifikation eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

*Hantering av webben*


AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är användning av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för alla olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler eller lokala förordningar; (d) att göra intrång eller kränka vår eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att presentera falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som används eller kan användas på något sätt som kan äventyra funktionaliteten eller prestandan för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att generera spam, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningsobjekten.AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar eller garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att användningen av, eller möjligheten att använda, tjänsten sker på egen risk.Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter kommer Alluream Beauty våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, till följd av användningen av någon av de tjänster eller produkter som köpts via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada på alla slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller gjorts tillgängligt via tjänsten, även om det informeras om dess möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Mascoi och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licenstagare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot användarvillkoren eller dokumenten som införlivas häri genom referens, eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - DELNING

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltiga eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå vara effektiv i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses kan avskiljas från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning misslyckas med, eller misstänks för att underlåta, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - FULLSTÄNDIG AVTAL

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och de policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Alla oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor kommer inte att tolkas mot redaktionsgruppen.


AVSNITT 18 - LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagen.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringarna och ändringarna på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar.Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till info@alluream.com

 

ANVÄNDARVILLKOR


ALLMÄN INFORMATION

Denna webbplats drivs av Alluream Beauty. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Alluream Beauty. Alluream Beauty tillhandahåller den här webbplatsen, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga för dig på denna webbplats, och du, användaren, är villkorad av att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "Tjänst" och godkänner följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal bör du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av tjänsterna. Om användarvillkoren anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den uppdaterade versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKER

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig ålder i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och har gett oss din samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Underlåtenhet att följa eller brott mot något av dessa villkor kommer att resultera i omedelbart uppsägning av dina tjänster.AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, av vilken anledning som helst, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med eller anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring via nätverken.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Titlarna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa Villkor.AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakt, fullständig eller aktuell information. All tillit till ämnet för denna webbplats sker på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Den historiska informationen är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del av innehållet) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att visa färgerna och bilderna på våra produkter, i butiken, med högsta möjliga färgnoggrannhet. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.AVSNITT 6 - FAKTURERINGSNOGHET OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress.

I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation som används för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRA VERKTYG

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar och som vi inte har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till dessa verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg som tillhandahålls av tredje part.

All användning du använder av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren enligt vilka dessa verktyg tillhandahålls av tredje parts leverantör( s).

Vi kan också erbjuda dig nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredje parts länkar på denna webbplats kan omdirigera till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och garanterar inte och kommer inte att ha några skyldigheter eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till förvärv eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som utförs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.


AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, REKRYTERING OCH ANDRA BILDTAGNINGAR

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex. deltagande i tävlingar) eller utan en begäran från oss skickar du in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post , via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda kommentarer du har skickat. Vi har inte och kommer inte att ha någon skyldighet (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränka någon parts immateriella rättigheter eller användarvillkoren.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, använda någon annan icke-legitim identitet eller vilseleda någon tredje part eller oss om ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi är inte ansvariga och påtar oss inga skyldigheter med avseende på kommentarer som du eller någon tredje part postar.AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via webbplatsen styrs av vår integritetspolicy. För att se vår sekretesspolicy.AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Då och då kan det finnas information på vår webbplats eller på Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan vara relaterade till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi påtar oss ingen skyldighet att uppdatera, korrigera eller förtydliga information om tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen uppdaterad specifikation eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

*Hantering av webben*

Denna webbplats hanteras av det spanska företaget Nexus Media S.L.


AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är användning av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för alla olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler eller lokala förordningar; (d) att göra intrång eller kränka vår eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att presentera falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som används eller kan användas på något sätt som kan äventyra funktionaliteten eller prestandan för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att generera spam, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningsobjekten.AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar eller garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att användningen av, eller möjligheten att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter kommer Alluream Beauty våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, till följd av användningen av någon av de tjänster eller produkter som köpts via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada på alla slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller gjorts tillgängligt via tjänsten, även om det informeras om dess möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Mascoi och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licenstagare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot användarvillkoren eller dokumenten som införlivas häri genom referens, eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - DELNING

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltiga eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå vara effektiv i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses kan avskiljas från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning misslyckas med, eller misstänks för att underlåta, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - FULLSTÄNDIG AVTAL

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och de policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Alla oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor kommer inte att tolkas mot redaktionsgruppen.


AVSNITT 18 - LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagen.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringarna och ändringarna på vår webbplats.Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till info@alluream.com

 

ANVÄNDARVILLKOR


ALLMÄN INFORMATION

Denna webbplats drivs av Alluream Beauty. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Alluream Beauty. Alluream Beauty tillhandahåller den här webbplatsen, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga för dig på denna webbplats, och du, användaren, är villkorad av att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "Tjänst" och godkänner följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal bör du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av tjänsterna. Om användarvillkoren anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den uppdaterade versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKER

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig ålder i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och har gett oss din samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Underlåtenhet att följa eller brott mot något av dessa villkor kommer att resultera i omedelbart uppsägning av dina tjänster.AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, av vilken anledning som helst, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med eller anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring via nätverken.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Titlarna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa Villkor.AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakt, fullständig eller aktuell information. All tillit till ämnet för denna webbplats sker på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Den historiska informationen är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida.Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår sida.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del av innehållet) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att visa färgerna och bilderna på våra produkter, i butiken, med högsta möjliga färgnoggrannhet. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.AVSNITT 6 - FAKTURERINGSNOGHET OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress.

I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation som används för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRA VERKTYG

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar och som vi inte har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till dessa verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg som tillhandahålls av tredje part.

All användning du använder av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren enligt vilka dessa verktyg tillhandahålls av tredje parts leverantör( s).

Vi kan också erbjuda dig nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredje parts länkar på denna webbplats kan omdirigera till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och garanterar inte och kommer inte att ha några skyldigheter eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till förvärv eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som utförs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion.Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.


AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, REKRYTERING OCH ANDRA BILDTAGNINGAR

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex. deltagande i tävlingar) eller utan en begäran från oss skickar du in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post , via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda kommentarer du har skickat. Vi har inte och kommer inte att ha någon skyldighet (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränka någon parts immateriella rättigheter eller användarvillkoren.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, använda någon annan icke-legitim identitet eller vilseleda någon tredje part eller oss om ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi är inte ansvariga och påtar oss inga skyldigheter med avseende på kommentarer som du eller någon tredje part postar.AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via webbplatsen styrs av vår integritetspolicy. För att se vår sekretesspolicy.AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Då och då kan det finnas information på vår webbplats eller på Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan vara relaterade till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi påtar oss ingen skyldighet att uppdatera, korrigera eller förtydliga information om tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen uppdaterad specifikation eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är användning av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för alla olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler eller lokala förordningar; (d) att göra intrång eller kränka vår eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att presentera falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som används eller kan användas på något sätt som kan äventyra funktionaliteten eller prestandan för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att generera spam, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningsobjekten.AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar eller garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att användningen av, eller möjligheten att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter kommer Alluream Beauty våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, till följd av användningen av någon av de tjänster eller produkter som köpts via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada på alla slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller gjorts tillgängligt via tjänsten, även om det informeras om dess möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Mascoi och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licenstagare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot användarvillkoren eller dokumenten som införlivas häri genom referens, eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - DELNING

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltiga eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå vara effektiv i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses kan avskiljas från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning misslyckas med, eller misstänks för att underlåta, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - FULLSTÄNDIG AVTAL

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och de policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Alla oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor kommer inte att tolkas mot redaktionsgruppen.


AVSNITT 18 - LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagen.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringarna och ändringarna på vår webbplats.Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till info@alluream.com

.